Category Archives: Phần mềm Hóa Đơn Điện Tử vina

Bảng giá Hóa đơn điện tử vina

Mô tả dịch vụ: Dch vụ hóa đơđin tử vina  do vina cung cp trên cơ sở hạ tng và đường truyn sn có ca vina . Khách hàng truy cp vào và thc hin phát hành hóa đơđin tử cho khách hàng ca mình, trong đó:

1.       Trách nhiệm của vina:

 • Cung cp tài khon qun tr, hạ tng kỹ thuđể khách hàng truy xut vào và thc hin phát hành HDDT cho khách hàng ca mình bao gm:
  • Hệ thng phát hành HDDT đượđặt ti Datacenter ca Viettel vi tđộ cao, bo mt, an toàn
  • Dữ liu hóa đơđược min phí lưu trữ 10 năm
  • Hỗ trợ dch vụ 24/7 qua tng đài

2.       Trách nhiệm khách hàng:

 • Tiếp nhn, bo qun và chu trách nhim vi tài khon qun trị do vina  cung cp
 • Nhp/ cung cp dữ liu theo chun ca SmartVas để xut hóa đơn
 • Sử dng tin ích trên hệ thng để làm thông báo phát hành hóa đơn
 • Lưu trữ các hóa đơđã phát hành (đã ký s) sau khi hết thi gian lưu trữ min phí 10 năm
 • Chu trách nhim trên ni dung hóa đơđã xut

Bảng giá chi tiết:

 

Tên gói

Số lượng hóa đơn  

Giá tiền

Phí khởi tạo lần đầu  

VAT

 

Tổng tiền

VAS 300 300 350,000 500,000 85,000 935,000
VAS 500 500 500,000 500,000 100,000 1,100,000
VAS 1000 1,000 750,000 500,000 125,000 1,375,000
VAS 2000 2,000 1,150,000 500,000 165,000 1,815,000
VAS 3000 3,000 2,450,000 0 245,000 2,695,000
VAS 5000 5000 3.500.000 0 350.000 3.850.000
VAS 7000 7000 4.200.000 0 420.000 4.620.000
VAS 10000 10000 5.000.000 0 500.000 5.500.000
VAS 20000 20000 9.000.000 0 900.000 9.900.000
VAS 30000 30000 12.000.000 0 1.200.000 13.200.000

 

 

Ghi chú:

 • Giá trên Đàbao gm VAT 10%
 • Thanh toán 1 ln ngay sau khi ký hđồng
 • Phí khi to ban đầđược thu 1 ln DUY NHT khi bđầu sử dng dch vụ ca
 • Hóa đơn thđược chuyn sang năm tài chính tiếp theo để sử dng
 • Hóa đơn mua bổ sung được áp dng theo khung giá ti thđim

vina cung cp dch vụ.